Archivace se týká téměř každé firmy. Dokonce i té vaší!

Každý, kdo má společnost (ať už velkou nebo malou) nebo z nějakých jiných důvodů pracuje s dokumenty a daty, moc dobře ví, že většinu z nich bude používat opakovaně. Data a dokumenty nejsou „jednorázovky“, které se vyhodí – mohou být užitečná nebo dokonce nezbytná pro další fungování firmy a musí se archivovat. V případě některých dokumentů dokonce nic jiného nezbývá – zákon stanovuje takzvanou archivační lhůtu, v rámci které se musí určitá data uchovat v původním stavu. Archivace může trvat třeba i deset let a není radno ji podceňovat.

Některé dokumenty archivovat potřebujeme, jiné musíme

Jsou data, u kterých víte, že je využijete i v budoucnu. Většinou jde o seznamy klientů obsahující jejich osobní údaje. Archivace dokumentů není důležitá, protože je máte po ruce takřka neustále. Ale co smlouvy, do kterých nenahlížíte každý den? V průběhu let se jich může nakupit několik set, tisíc nebo ještě víc... Nikdo si však nechce dělat z kanceláře skladiště. Tyto dokumenty vyžadují vlastní prostor – archív dokumentů. To samé platí i o dokumentech, které již nepotřebujete, ale běží jim archivační lhůta, po kterou je dle zákona musíte uchovat. Likvidace těchto dokumentů je možná až momentě, kdy zákonem stanovená doba vyprší.

Nemáte vlastní prostory pro skladování dokumentů?

Nemáte-li k dispozici vlastní prostory, ve kterých byste mohli provozovat archiv, nezoufejte. Obraťte se na někoho, kdo pro vaše dokumenty zajistí optimální prostředí (pozor, v průběhu let může tištěné dokumenty znehodnotit i špatné mikroklima). Mezi přední specialisty na archivaci a skartaci patří společnost REISSWOLF, která vám poskytne komplexní služby. Společnost REISSWOLF se postará o archivaci vašich důležitých dokumentů, jejich průběžné třídění a v neposlední řadě také o digitalizaci. A jakmile vyprší archivační lhůta, provede skartování. K vašim důvěrným informacím a citlivým datům se nedostane nikdo nepovolaný a nevyužije je proti vám. Chcete-li se o skladování dokumentů, skartaci a službách společnosti REISSWOLF dozvědět více, pokračujte na www.archivdokumentu.eu.

Publikováno: 05. 08. 2014

Kategorie: Podnikání

Autor: Honza Vodička

Tagy: archivace | skartace