Jak pracovat online?

Pracovat online je v dnešní době pro mnoho lidí nejenom možností, ale i nutností. Digitalizace a rozvoj internetu otevřely dveře k mnoha...

stříkací pistole

Stříkací pistole nejen pro slevárny a kovárny

Společnost BIO-GEO-EKO s.r.o. na trhu působí již od roku 1993 a v době svého vznikl se její činnost profilovala především na problematiku úpravy odpadů fyzikálně-chemickými a biologickými metodami. V průběhu let se začala soustředit také na jiné obory a v roce 2001 začala aktivně nabízet široké portfolio produktů pro...