Den blbec v práci? Může vás přijít draho, raději se pojistěte

Za chyby se platí. Ty v zaměstnání vás mohou stát až 4,5násobek průměrného měsíčního příjmu a za určitých okolností ještě mnohem více. Pokud si sjednáte pojištění odpovědnosti, můžete se náhradě škody vyhnout. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli přesně definuje Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V zákoníku je uvedeno, za jakých okolností a v jaké výši je zaměstnanec povinen škodu nahradit. Jedinou možností, jak se proti škodám způsobeným při výkonu povolání chránit, je zmíněné pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Jak velkou náhradu škody po vás může zaměstnavatel požadovat?

V praxi může zaměstnavatel po zaměstnanci s průměrným hrubým výdělkem 30 000 Kč požadovat až 135 000 Kč. Rozhodující však není pouze výše průměrného platu, ale také skutečnost, zda se zaměstnanec škodu způsobil úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek – v těchto případech limit ve výši 4,5násobku mzdy neplatí a viník nese za škodu plnou odpovědnost.

Na co si dát pozor při výběru pojištění?

Pojištění odpovědnosti zaměstnance nabízí téměř všechny pojišťovny, ovšem se specifickými podmínkami. Než se pustíte do hledání optimální nabídky, zamyslete se nad limitem pojistného plnění (tzn. částkou, do jejíž výše vás bude pojištění krýt) – mělo by se jednat o 4,5násobek vašeho platu, menší částka by vám v případě pojistné události nemusela stačit. Větší limit nevyužijete a zbytečně vám navýší pojistné. Důležitým aspektem je spoluúčast. Její výše se obvykle pohybuje mezi 20-30 %, ale některé pojišťovny nabízí i nižší. Některé pojišťovny nemají jednotné sazby pro všechna povolání. Po „rizikových“ klientech vyžadují tzv. loading neboli navýšení. Širokým rozsahem pojistné ochrany, nízkou spoluúčastí a celosvětovou platností se chlubí například pojištění od ERGO.

Publikováno: 30. 06. 2020

Kategorie: Finance

Autor: Hanka Trnková