Žumpa, septik, nebo ČOV? Aneb kam s odpadní vodou, když nemáte přístup ke kanalizaci?

Je to k nevíře, ale i u nás je stále spousta lidí, kteří nemají možnost napojení na obecní kanalizaci. Nezbývá jim, než aby se s odpadní vodou vypořádali po svém. Patříte do této početné skupiny i vy a řešíte, zda zvolit žumpu, septik s biologickým stupněm čištění, nebo domácí čistírnu odpadních vod (ČOV)? Prozradíme vám všechny důležité informace, které vám výběr usnadní.

1. Výhody a nevýhody žumpy

Žumpa je v podstatě bezodtoková jímka, a proto musí být vodotěsná. Většinou se vyrábí z betonu nebo plastu a v žádném případě z ní nesmí unikat splašky do okolí. Výhodou žumpy je skutečnost, že k její realizaci nebudete potřebovat povolení k vypouštění odpadních vod. S tím však souvisí i „drobné“ negativum, které je často rozhodující. Budete se muset postarat o pravidelné vyvážení splašků. Podmínkou je, aby se fekální vůz dostal dostatečně blízko. Cena jednoho vývozu činí cca 1 – 2 tisíce korun, v závislosti na velikosti žumpy. Pozor, doklad o vyvážení nevyhazujte (kvůli případné kontrole). Cena samotné žumpy začíná na cca 15 tisících korun. Žumpy jsou ideálním řešením v případě, kdy nezískáte povolení k vypouštění do podzemních vod, případě u domů, které se využívají jen zřídkakdy. Připravte se na to, že se neobejdete bez stavebního povolení (na stavby do 300 metrů čtverečních stačí ohlášení na příslušném stavebním úřadě).

2. Výhody a nevýhody septiku s biologickým stupněm čištění

Septik má charakter usazovací nádrže a skládá se z několika komor (obvykle tři, někdy pouze dvě). V nádrži se usazuje kal, který je nutné pravidelně (cca jednou ročně) odčerpat. Voda se v septiku předčistí a poté se vypouští do potoka, řeky nebo půdy. Odpadní vody, které z něj tečou, se musí biologicky dočistit – například pískovým zemním filtrem. Cena těchto filtrů se pohybuje kolem 5 tisíc korun na kubík. Za předpokladu vhodného navržení a propojení se zemním filtrem může být efektivní jako domovní ČOV. Cena septiku činí cca 10 až 35 tisíc korun. Opět doporučujeme uschování potvrzení o vývozu kalu. K realizaci budete potřebovat stavební povolení. K septikům se přiklání lidé, kteří nechtějí investovat do ČOV a stejně tak ani do častého vyvážení žumpy. Hodí se především ke stavbám pro individuální rekreaci (chaty).

3. Výhody a nevýhody domovní čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod jsou samonosné nádrže, které fungují na principu biologického čištění. To zajišťují organismy, které v nádrži přijdou do styku s odpadní vodou a rozloží veškeré nečistoty. Jedinou „nevýhodou“ je vyšší investice, než v případě výše zmíněných řešení, ale přesto jde o nejčastější způsob čištění odpadních vod. Obrovským pozitivem je totiž naprostá bezúdržbovost (za předpokladu, že je dodržován provozní řád). Za zmínku však stojí i vysoká efektivita čistění, nízké provozní náklady (je třeba započítat elektrickou energii), bezhlučnost, absence zápachu v okolí ČOV, snadná instalace a možnost rozšíření. Čističky odpadních jsou jako stvořené pro trvale obydlené objekty, ale stejně dobře se hodí i do objekty se nepravidelným provozem. ČOV

Nechte si poradit od odborníků z GONAP

Máte vybráno, nebo se stále nemůžete rozhodnout? V tom případě se obraťte na odborníky ze společnosti GONAP spol s r.o. Rádi vám doporučí vhodné řešení a postarají se o dodávku septiku, jímky nebo ČOV, uvedení do provozu a v případě potřeby i o dlouhodobé sledování a vyhodnocení provozu. Společnost GONAP se společně s dalšími organizacemi podílí na neustálém vývoji nabízených produktů a v oboru působí mnoho let. Garancí kvality je certifikace dle systému kvality ISO 9001:2000. Další informace najdete na www.gonap.cz.

Publikováno: 16. 12. 2014 / Aktualizováno: 08. 02. 2023

Kategorie: Bydleni

Autor: Honza Vodička

Tagy: čov nebo septik