Pojištění odpovědnosti: ochrana při běžných haváriích v životě

Rozbité okno míčem, rozsednuté brýle v cukrárně nebo sražená cyklistka na promenádě? Všechny tyto nehody mají jedno společné. Škodu, která nedopatřením vznikla, a je nutné ji uhradit. Zatímco u okna se jedná o tisíce, u brýlí deset nebo dvacet tisíc, u zranění v zahraničí s doživotními následky může jít škoda doslova do milionů korun. V takovém případě už jde příslovečně do tuhého. V tu chvíli je na pojištění pozdě, proto nečekejte na takovou událost a vhodně se pojistěte včas.

Jaké pojištění kryje nešikovnost?

V běžném životě jste se jistě s tímto pojistným produktem již setkali. Říká se mu pojistka na blbost, oficiálně se jedná o pojištění občanské odpovědnosti za škodu a vztahuje se na způsobené škody při každodenních činnostech na majetku, zdraví a životě. Pojištění platí také na vzniklé finanční škody. Pojištění tedy zahrnuje celou škálu škod, ke kterým může dojít v běžném občanském životě, a ze kterých vyplývá povinnost uhradit vzniklou újmu.

Až do výše 10 milionů

Při výběru tohoto produktu si lze vybrat mezi čtyřmi variantami, které se liší pouze výší maximální pojistné částky a může být 3, 5, 7 nebo 10 milionů korun. Poslední zmiňovaná varianta pojištění odpovědnosti je vhodná pro všechny, kdo často cestují do zahraničí nebo se zabývají amatérským nesoutěžním sportem. Může jít o jízdu na kole na francouzském pobřeží, stejně tak o lyžování v rakouských Alpách.

Pro celou domácnost i v zahraničí

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na všechny členy domácnosti včetně domácích zvířat vyjma psů nebo koní. Čtyřnohé mazlíčky však lze pojistit zvlášť. Rodina navíc může být v klidu také při cestách do pohraničí nebo při dovolené v daleké cizině, pojištění má totiž celosvětovou platnost. I tato pojistka má však své výluky, především se nevztahuje na úmyslně způsobené činy nebo vzniklé pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek.

Publikováno: 30. 06. 2021

Kategorie: Finance

Autor: Hanka Trnková